Etusivu Osteopaattinen hoito Liiton toiminta Osteopaatit Yhteystiedot

Etusivu > Osteopatia ja osteopaattinen hoito > Osteopatian historia

Osteopatian historia

Osteopaattinen hoitofilosofia on kehitetty Yhdysvalloissa. Vuonna 1874 Andrew Taylor Still (1828-1917) toi julkisuuteen kehittämänsä uuden hoitomuodon, jonka nimesi osteopatiaksi.

Sana osteopatia koostuu kahdesta kreikankielen sanasta; OSTEON luu ja PATHOS, sairaus tai tauti. *1 Sana tarkoittaa siis luiden suhdetta sairauteen, sen syyhyn ja paranemiseen. *2

Andrew Taylor Still

Andrew Taylor Still toimi lääkintäupseerina Amerikan sisällissodan aikana, mutta hänen lääketieteellisen koulutuksensa tasosta ei tiettävästi ole todisteita. Stillin vaimo ja lapset kuolivat epideemiseen aivokalvontulehdukseen, jonka jälkeen hän tyytymättömänä sen aikakauden lääketieteen toimintaperiaatteisiin alkoi soveltaa manuaalisia hoitoperiaatteita käytäntöön. *3

Andrew Taylor Still: rakenne ohjaa toimintaa

John Martin Littlejohn

Englantilainen fysiologi (1865-1947) lähti hakemaan Stilliltä apua keuhkotautiinsa. Parannuttuaan Stillin hoidossa hän opiskeli itsekin osteopaatiksi ja myöhemmin myös lääkäriksi. Myöhemmin J.M.Littlejohn muutti takaisin Englantiin pitämään vastaanottoaan ja perusti Euroopan ensimmäisen osteopaattikoulun, British School of Osteopathy (BSO), joka toimii Lontoossa edelleenkin.

John Martin Littlejohn: toiminta ohjaa rakennetta

John Wernham

J.M.Littlejohnin oppilas (1907-) on nykyajan merkittävimpiä Stillin hoitofilosofian seuraajia. Vielä yli 90-vuotiaana hän edelleen tekee hoito- ja opetustyötä.

John Wernham: Suomen Osteo-paattiliiton opintopäivillä vuonna 1997

Christer Pellas

Suomeen osteopatiakoulutuksen toi Christer Pellas (1945-), joka opiskeli Lontoossa Andrew Still Collegessa diplomiosteopaatiksi ja myöhemmin täydensi opintojaan Ruotsissa. Suomessa Pellas aloitti v.1988 osteopatiakoulutuksen, joka jatkuu edelleen Luontaislääketieteen Instituutti Kaironissa Helsingissä.

Christer Pellas
AOA:n (American Osteopathic Assosiation) mukaan Andrew Still'in

NELJÄ OSTEOPAATTISTA PÄÄPERIAATETTA

1. Ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää kokonaisuutena

2. Keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen

3. Rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden

4. Osteopaattinen hoito perustuu näiden pääperiaatteiden ymmärtämiseen siitä, että keho on itsesäätyvä yksikkö ja rakenteen ja toiminnan välillä on vuorovaikutussuhde *4

*Kirjallisuusviitteet

1. Lääketieteen termit, Duodecim 1999, Gummerus Jyväskylä
2. The Theory of Osteopathy, E.E.Tucker ja P.T.Wilson 1936, käännös Veikko Vuorela 1994
3. Klassisen osteopatian perusteet, Christer Pellas, Natura Medicina Oy, 1997
4. Foundations for osteopathc medicine, executive editor R.C. Ward